Address

The Watergate Office Building
Suite 201
2600 Virginia Ave, NW
Washington, DC 20037
USA
Tel: 1-202-393-6663
Fax: 1-202-393-6556
Email: info@emergingmarketsforum.org

Emerging Markets Institute
Xin Jie Kou Wai Da Jie 19
Beijing Normal University
Jing Shi Xue Tang, 2nd Floor
Zip: 100875
Tel: 86-10-58804402
Contact person: